Voor heel wat mensen die eigenaar zijn van een auto geldt dat ze er op een bepaald ogenblik voor kiezen om aan chiptuning te doen. Voor heel wat anderen geldt echter dat ze zich niet goed bewust zijn van wat dit nu precies is. Er is sprake van deze vorm van tuning wanneer er sprake is van proces motormanagement optimalisatie. In principe is het zo dat deze vorm van optimalisatie verschillende voordelen met zich mee kan brengen. Specifiek geldt voor deze vorm van tuning dan ook dat ze erop gebrand is om de motor niet alleen krachtiger, maar ook zuiniger en soepeler te maken. Is dit iets waar jij in de praktijk ook wel interesse in hebt? Dan is het zeker een aanrader om je nog even te gaan verdiepen in de rest van de inhoud van deze pagina!

Wat is chiptuning eigenlijk? 

Voor elke fabrikant van auto’s geldt dat ze er bij afleveren van een voertuig voor kiezen om een bepaalde veiligheidsmarge in te bouwen. Deze veiligheidsmarge heeft als specifiek doel om ervoor te zorgen dat de auto in kwestie ook bij de meest extreme omstandigheden kan blijven functioneren. Voor Europa geldt dat de omstandigheden voor niet alleen brandstof, maar ook oliekwaliteit en onderhoudsinterval als goed kunnen worden bestempeld. Dit zorgt ervoor dat chiptuning organisaties de mogelijkheid hebben om iets van de veiligheidsmarge te benutten zonder dat er daarbij schade wordt aangebracht aan de motor. Het is dit wat dus gebeurt bij chiptuning.

Hoe gebeurt chiptuning in de praktijk?

Voor elke injectiemotor die op de markt is terug te vinden geldt dat ze beschikt over een zogenaamde ECU. Het gaat hierbij om de ‘Electronic Control Unit’. Deze ECU is niet alleen verantwoordelijk voor het regelen van de injectie, daarnaast regelt ze ook de lucht & brandstof verhoudingen en het tijdstip waarop de ontsteking plaats moet vinden. Indien er sprake is van een turbomotor kan er worden vastgesteld dat de ECU eveneens bepalend is voor de zogenaamde laaddruk. Het zijn chips die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van al deze informatie. 

Wanneer er chiptuning wordt uitgevoerd kan er worden vastgesteld dat de informatie die oorspronkelijk werd opgeslagen wordt vervangen door geoptimaliseerde gegevens. Dit met als doel om niet alleen het vermogen, maar ook het koppel te verhogen. Het resultaat van deze vorm van chiptuning is niet alleen een vlotter, maar bovendien ook een veel aangenamer motorkarakter. Het spreekt voor zich dat het van belang is dat er bij het uitvoeren van dit type tuning rekening wordt gehouden met de Europese emissie-eisen die van toepassing zijn.

Haal het maximale uit jouw auto met chiptuning!

Voor bijzonder veel mensen geldt in de praktijk dat ze er op een bepaald moment voor kiezen om hun auto te vervangen door een nieuw exemplaar. Dat bijvoorbeeld omdat ze van mening zijn dat het huidige voertuig niet (meer) aan de vooropgestelde verwachtingen weet te voldoen. In de praktijk wordt echter in het merendeel van de gevallen vastgesteld dat men er nooit in is geslaagd om het maximale uit de auto te halen. Het kan dan ook zomaar interessant zijn om eerst even chiptuning uit te laten voeren alvorens ervoor te kiezen om een nieuw voertuig aan te schaffen.