De APK (Algemene Periodieke Keuring) is een wettelijk verplichte keuring die aan een auto moet worden uitgevoerd. Bij de toelating van een auto na 1 januari 2005 geldt dat voor een auto met een benzinemotor de eerste APK keuring na vier jaar moet plaatsvinden. Vervolgens dient er bij zes jaar en bij acht jaar een keuring plaats te vinden. Daarna is een jaarlijkse keuring verplicht. Bij een diesel motor vindt de eerste keuring na drie jaar plaats en vervolgens elk jaar.

Uitvoering van de keuring
Het RDW heeft gesteld dat keuringen uitsluitend mogen worden uitgevoerd door bedrijven die door het hen zijn erkend. Voor de keuring is een vast aantal punten opgesteld, waarop de auto moet worden gecontroleerd.

Onderdeel van de keuring zijn:

  • banden
  • gordels
  • verlichting
  • carrosserie
  • remmen
  • wielophanging

Als een auto is gekeurd, wordt na afloop een keuringsrapport opgesteld. In dit rapport staat vermeld of de auto is goedgekeurd of afgekeurd.
Bij afkeuring staat in het rapport weergegeven op grond van welke punten de afkeuring heeft plaatsgevonden. Om een auto alsnog goedgekeurd te krijgen, zullen de afkeurpunten hersteld moeten worden. Tot die tijd is het niet toegestaan om met de auto de openbare weg op te gaan.
Naast afkeuren kan het ook zijn dat er in het rapport adviespunten zijn opgenomen. Dit zijn reparaties die over niet al te lange termijn zullen moeten worden uitgevoerd, maar die ten tijde van de keuring nog niet leiden tot afkeuring.

Risico rijden zonder APK
Het rijden zonder APK wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door het RDW en de politie.
Als je door de politie wordt aangehouden en je auto blijkt niet gekeurd te zijn, dan kun je hier een boete voor verwachten. Veroorzaak jij een ongeval in een ongekeurde of afgekeurde auto, dan loop je het risico dat jouw verzekeraar de ontstane schade niet zal vergoeden.

Gebruik van de auto
Het belang van een goed onderhouden auto wordt nog eens extra benadrukt door de veelvuldigheid, waarmee men in Nederland de auto als vervoermiddel gebruikt, de zogeheten automobiliteit.
Om goed te kunnen bijhouden in hoeverre het bezit en gebruik van auto’s toeneemt, registreert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het aantal auto’s.
In 2019 bedroeg dit aantal al 8,5 miljoen. De vrijheid die een auto met zich meebrengt, draagt hier zeker aan bij.

Een auto wordt vooral veel gebruikt voor:

  • woon-werkverkeer
  • vakanties
  • recreatief gebruik

Flexibiliteit
Rijden met een eigen auto brengt een hoge mate van flexibiliteit met zich mee.
Hiermee is er geen afhankelijkheid van vastgestelde vertrektijden die wel van toepassing zijn bij het openbaar vervoer. Door het bezit van een eigen auto kan deze worden gepakt, zodra daar behoefte aan is. Dit gemak maakt het bezit of gebruik van een eigen auto erg aantrekkelijk.

Voor de veiligheid van jou en alle weggebruikers is een regelmatige controle van je auto echter van groot belang.